Kuten monelle kuvataiteilijalle ovat teokseni tulkintoja maailmasta jossa elän. Yhdistän sisäiset ajatukseni kuvalliseen ilmaisuuni pyrkien tuomaan teoksissani maiseman tunnelman siinä hetkessä, kun sen teen.

Olen romanttinen naturalisti/impressionisti ja maalaan öljyväreillä sekä pastellilla. Niin kauan kuin muistan, olen piirtänyt ja maalannut. Tekniikkani olen opiskellut öljyväreillä ja akvarellilla. Teen myös muotokuvia tilauksesta.

Ympärillä olevat elementit: maa, ilma ja vesi ovat työkaluni. Lounais-hämäläinen luonto ja maaseutumaisemat ovat minun ominta aluettani. Pyrin luomaan tiloja, jotka mahdollistavat rauhallisemman, valoisamman tajunnantilan sekä tuomaan positiivisia tunne-elämyksiä katsojalle.

Teoksissani on välillä myös symboliikkaa.